Máy lọc nước tiêu chuẩn eRO80+ORP+UV

Máy lọc nước tiêu chuẩn eRO80+ORP+UV

5.490.000₫
Máy lọc nước tiêu chuẩn eRO80+UV

Máy lọc nước tiêu chuẩn eRO80+UV

5.350.000₫
Máy lọc nước tiêu chuẩn eRO80+ORP (9 cấp lọc)

Máy lọc nước tiêu chuẩn eRO80+ORP (9 cấp lọc)

5.150.000₫
Máy lọc nước tiêu chuẩn eRO80, 8 cấp lọc

Máy lọc nước tiêu chuẩn eRO80, 8 cấp lọc

4.990.000₫
Máy lọc nước Karofi Slim S-S038 (8 cấp lọc Siêu nhỏ gọn)

Máy lọc nước Karofi Slim S-S038 (8 cấp lọc Siêu nhỏ gọn)

4.550.000₫
Máy lọc nước Karofi Slim S-S038 + ORP

Máy lọc nước Karofi Slim S-S038 + ORP

4.690.000₫
Máy lọc nước Karofi Slim S-S038 + UV

Máy lọc nước Karofi Slim S-S038 + UV

5.000.000₫
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI SLIM S-S038 +ORP + UV

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI SLIM S-S038 +ORP + UV